Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Double Diamond procesmodellen er udviklet af britiske Design Council i 2005 og er en grafisk beskrivelse af designprocessen. Modellen er baseret på casestudier af designafdelingerne i 11 globale virksomheder, hvor fire generiske faser blev identificeret og beskrevet i denne procesmodel.

I modellen præsenterer fire hovedfaser inden for 2 diamanter. Som det illustreres af modellens første diamant vægtes problematisering og problemforståelse højt i Double Diamond. Hver fase er karakteriseret ved enten divergent eller konvergent tænkning, hvor:

– Discover-praksis handler om at undersøge, udforske og forstå problemkomplekset.
– Define-praksis handler om at afgrænse og definere et klart problem, som skal løses.
– Develop-praksis fokuserer på selve løsningsprocessen.
– Deliver-praksis handler om tests og evaluering for at gøre koncepterne parate til produktion og implementering.

Du kan læse om hver fase nedenfor. Under hver fase der også forslag til metoder, som du kan benytte i den pågældende fase for at understøtte procesdesignet.

 

Eksempler på anvendelse

Eksempel på Double Diamond som procesmodel over tre-ugers sommerskole, PLEN, SCIENCE, KU

Eksempel på Double Diamond som procesmodel i 10 ugers kursus, Teatersociologi og Procesledelse, IKK, HUM, KU

Faser

Discover

Projektet starter med en ide eller en inspiration, der ofte stammer fra en udforskningsproces

Define

Vurdering og udvælgelse af ideer

Develop

Udviklingsfasen, hvor ideen omskabes til et konkret produkt eller en konkret ydelse

Deliver

Afsluttende test og lancering