Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Double-diamond

Double Diamond procesmodellen er udviklet af britiske Design Council i 2005 og er en grafisk beskrivelse af designprocessen. Modellen er baseret på casestudier af designafdelingerne i 11 globale virksomheder, hvor fire generiske faser blev identificeret og beskrevet i denne procesmodel.

I modellen præsenterer fire hovedfaser inden for 2 diamanter. Som det illustreres af modellens første diamant vægtes problematisering og problemforståelse højt i Double Diamond.

Vejledning

Hver fase er karakteriseret ved enten divergent eller konvergent tænkning, hvor:

– Discover-praksis handler om at undersøge, udforske og forstå problemkomplekset.
– Define-praksis handler om at afgrænse og definere et klart problem, som skal løses.
– Develop-praksis fokuserer på selve løsningsprocessen.
– Deliver-praksis handler om tests og evaluering for at gøre koncepterne parate til produktion og implementering.

Du kan læse om hver fase i fanebladet Faser. Under hver fase der også forslag til metoder, som du kan benytte i den pågældende fase for at understøtte procesdesignet.

Faser

Discover fasen er præget af divergerende tænkning, hvor teamet åbner løsningsrummet og undersøger en bred vifte af behov, problemer og muligheder.

I denne fase af designprocessen stilles der spørgsmål, undersøges hypoteser eller problemstillinger baseret på research og analyse af brugerbehov, markedsdata, tendenser og andre informationskilder.

Metoder

I Define fasen analyseres og syntetiseres en kombination af ideer eller retninger identificeret under Discover fasen i en opgavebeskrivelse(brief) indeholdende aktiviteter relateret til udviklingen af nye produkter eller services.

Vigtige aktiviteter i fasen er: indledende idé- og projektudvikling, projektledelse, forhandling og godkendelse af målsætninger for projektet.

Metoder

I Develop fasen er projektet blevet godkendt (f.eks. af case virksomhed) til videreudvikling.

Develop fasen udvikles idéer, som skal løse problem eller brugerbehov identificeret i Discover og Define faserne. Anvendte designmetoder brugt i denne fase omfatter brainstorming , visualisering, prototyping og scenarieudvikling.

Metoder

I Deliver fasen af Double Diamond processen gennemgår det endelige koncept endelig afprøvning, produktion og lancering. Det vil sige, at resultatet er et produkt eller en service, der løser problemet identificeret under Discover fasen.

Vigtige aktiviteter i fasen er: Afsluttende test, godkendelse, lancering og evaluering.

Metoder

Kilder

A study of the design process – The Double Diamond. Design Council (2005), chapter “The Design process”

Tilbage til modeloversigten