Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
NABC

NABC er oprindeligt udviklet af Stanford Research Institute og anvendes til at rammesætte udvikling og kommunikation af innovative løsninger med udgangspunkt i brugerbehov og værdiskabelse. NABC kan bruges i tre grundlæggende scenarier:

  1. Når du ønsker at inddrage brugerne i din forandringsproces
  2. Når du vil sikre dig at dit produkt/service har den ønskede værdiskabelse
  3. Når du skal designe en udviklings- eller innovationsproces.

Under fanen vejledning beskrives NABC som en metode til at at designe et læringsforløb som en innovationsproces.

Vejledning

Det særlige ved NABC er at den altid tager udgangspunkt i brugerbehov for derigennem at øge værdiskabelsen i din idé. Værdien skabes ved at beskæftige sig med metodens fire faser: Needs, Approach, Benefits, Competetition. De to første faser er karakteriseret ved en udforskende og analytisk tilgang, hvorimod de 2 sidste er karakteriseret ved en mere kritisk stillingtagen.

N – står for Needs og relaterer til det brugerbehov som er udgangspunktet for din udviklingsproces.

A –  står for Approach og henviser til den ide/tilgang, som skal dække for brugerbehovet

B –  står for Benefits og relaterer til de fordele/udbytte som brugeren har ved at benytte sig af din løsning

C –  står for Competition og henviser til de konkurrenter og den modstand din løsning vil møde på vejen.

Faser

I NABC’s første fase arbejder du med brugerbehovet og skal besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det vigtigste bruger og markedsbehov?

Det er brugerbehovet som er udgangspunkt for din udviklingsproces. Det er derfor vigtigt at du arbejder målrettet med at finde det vigtigste og mest præcise brugerbehov i blandt din målgruppe. Der findes mange måder at arbejde med brugerbehov på. Nogle af de mest effektive finder vi indenfor antropologi, etnologi og sociologi som fx deltager observation, spørgeskemaer, interview og brugertest. Det handler om at vælge  metoder som gør, at du kommer i direkte eller indirekte dialog med din bruger. Jo mere indsigt man får i sin bruger jo vigtigere et behov kan man identificere og jo større chance for at din løsning bliver succesfuld.

Du kan med fordel arbejde med to mål under denne fase:

  1. At bygge datagrundlaget igennem observation og interview
  2. At definere fokus ud fra analyser og indsigter

Metoder

I NABC’s anden fase arbejder du med både idégenerering og idéudvikling og skal besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvad er den unikke idé og tilgang til at løse behovet?

Fase 2 er karakteriseret ved at være den idegenerende fase. Her vil man oftest benytte brainstorm teknikker og metoder. Udover idegenereringen hvor man gå efter kvantitet, vil der være en udvælgelsesfase, hvor den ide med størst potentiale i forhold til det identificerede brugerbehov, udvælges.

Husk at denne fase stadig er karakteriseret ved en udforskende tilgang.

Du kan med fordel arbejde med idégenerering og idékvalificering igennem følgende to mål:

  1. Rammesætning af idégenerering igennem Hvordan kan vi…? – spørgsmål
  2. Byg løsningsforslag igennem prototyping

Metoder

I NABC’s tredje fase arbejder du med brugerfordele og skal besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvad er de specifikke brugerfordele?

Fase 3 er en idegenerende fase. Hvis ideen opfylder et vigtigt behov, er det i sig selv en fordel for brugeren. Så her handler det om at finde kernen i din idé. Den unikke ved din idé skal identifceres. Din ide skulle gerne indeholde så unik en kerne at den giver dig særlige konkurrencefordele.

Husk at denne fase stadig er karakteriseret ved en analytisk og kritisk tilgang. Du kan med fordel arbejde med fasen igennem følgende to mål:

  1. Definer brugsfordelen igennem brugertests
  2. Fokuser på implementering igennem strategi og skalering af produktet.

Metoder

I NABC’s fjerde fase arbejder du med fordele og ulemper i forhold til den eksisterende konkurrence og skal besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvordan adskiller idéens fordele sig fra hvad konkurrenterne tilbyder?

Den idé som du ønsker at virkeliggøre skal kunne klare sig i konkurrencen om brugernes tid og opmærksomhed. Ofte vil konkurrencen komme fra konkurrenternes lignede produkter og services, men andre gange vil konkurrencen komme fra andre dimensioner f. eks. brugernes fritidsaktiviteter eller familiemønstre, vaner og rutiner. Hvis ideen opfylder et vigtigt behov, er det i sig selv en fordel for brugeren. Så her handler det om at finde kernen i din idé. Den unikke ved din idé skal identifceres. Din ide skulle gerne indeholde så unik en kerne at den giver dig særlige konkurrencefordele.

Husk at denne fase stadig er karakteriseret ved en analytisk og kritisk tilgang. For at svare overbevisende på de to sidste faser i NABC ,kan det være nødvendigt at justere ideen i en ny retning. Eller der skal måske bygges nye elementer ind i ideen, som gør den ekstra attraktiv for brugerne. I afslutningen af denne fase skal du præsentere for din kunde/din eksterne opdragsgiver eller lignende.

Metoder

Kilder

Stanford Research Institute, SRI
Carlson & Wilmot (2006): Innovation – The five disciplines for creating what customers want.

Tilbage til modeloversigten