Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
lEAN-startup

Lean startup er en tilgang til entreprenørskab, der bruges til at reducere risiko og ressourceforbrug i processen, ved at sikre, at der er kunder eller brugere til den løsning, man udvikler. Modellen stammer fra software-udviklingsmiljøet omkring Silicon Vally, og er baseret på en række principper, der skal hjælpe med at systematisere og effektivisere entreprenørskabsprocessen.

Lean Startup  bygger på en antagelse om, at man i løbet af hele udviklingsprocessen skal være i dialog med sine kunder og brugere for at kunne skabe relevante og brugbare løsninger.

Lean Startup fremsætter en model i tre faser, der kan bruges gennem hele entreprenørskabsprocessen eller i udvalgte perioder for at sætte fokus på kunderne og fart på udviklingen. Modellen tager udgangspunkt i, at beslutninger i entreprenørskabsprocessen skal tages på baggrund af valideret læring, og minder derfor om akademiske metoder som de studerende kender.

Vejledning

Lean Startup består af tre faser, som de studerende gentager i iterationer for hele tiden at bevæge sig tættere på en færdig løsning. De tre faser er: build, measure, learn.

  • I build-fasen bygger de studerende deres ideer om til en prototype
  • I measure-fasen måler de studerende, hvordan prototypen modtages af kunderne
  • I learn-fasen analyserer de studerende deres data, og finder ud af, hvilke konklusioner de kan drage samt hvilke nye hypoteser der opstår

Lean Startup modellen kan bruges selvstændigt af de studerende som styringsværktøj, eller man kan som underviser på forhånd beslutte, at de studerende skal nå igennem de forskellige faser et bestemt antal gange.

Udover produktudvikling i iværksættersammenhæng kan Lean Startup også anvendes i casebaserede undervisningsforløb, hvor de studerende skal generere løsninger på problemer fx for eksterne case-stillere. Her vil de studerende på samme måde kunne bygge prototyper af deres løsninger, teste dem hos brugerne og forbedre dem på baggrund af den data, de indsamler.

Du kan læse om hver fase under fanebladet Faser, hvor der også er forslag til metoder, som du kan benytte i den pågældende fase for at understøtte procesdesignet.

Faser

I denne fase skal de studerende danne sig en forståelse af det problem, de vil løse, og bygge et ”Minimum Viable Product” (MVP) der løser problemet. MVP er den minimale udgave af et produkt – en prototype – der kan give svar på, hvorvidt en idé løser brugerens eller kundens problem. Prototypen skal udformes med færrest mulige ressourcer på en måde, så den kan give svar på de spørgsmål, som de studerende har.

Metoder

I denne fase måler de studerende, hvordan kunder eller brugere tager imod deres prototype enten kvalitativt eller kvantitativt. De studerende skal lave et testdesign, der tillader dem at afprøve de hypoteser de havde i forhold til deres prototype for en løsning. Det er vigtigt, at det testdesign, de studerende udvikler, giver dem konkret, målbar viden i forhold til at kunne at be- eller afkræfte deres hypoteser omkring kundernes oplevelse af deres prototype.

Metoder

I denne fase samler de studerende indsigterne fra measure-fasen, og bruger dem til at be- eller afkræfte deres hypoteser. De studerende skal herefter på baggrund af deres nye viden tage stilling til om de vil fastholde retning for deres idé, eller om de skal skifte kurs. Herefter skal de studerende finde ud af, hvilke spørgsmål de nu har brug for svar på eller hvilke nye hypoteser der er dukket op, og vil så begynde forfra på build-measure-learn cyklussen og bygge en ny version af en prototype, der tillader dem at teste de nye hypoteser.

Metoder

Kilder

Ries, Eric (2011): The Lean Startup. Grown Business
http://theleanstartup.com/

Tilbage til modeloversigten