Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Saras Sarasvathys teori om Effectuation (2001) beskriver en tilgang til handling og beslutningstagning i entreprenørskabsprocesser, hvor man med udgangspunkt i de midler man har til rådighed identificerer næste, bedste skridt for at opnå sine mål, samt løbende afstemmer mål, ressourcer og handlinger. Effectuation står i modsætning til kausal-logik, hvor man definerer et fast mål, man gerne vil nå og nøje planlægger den proces, som man vil gennemgå for at nå derhen. Sarasvathys anke mod den kausale logik er, at den ikke egner sig til entreprenørskabsprocesser, som er prægede af store usikkerheder og uforudsigelighed.

Det grundlæggende verdenssyn for effectuation, som Sarasvathy kalder Pilot-in-the-plane, handler om, at fremtiden er noget man kan påvirke med sine handlinger og ikke noget der bare sker. Man kan skabe sine egne muligheder. De fire principper i effectuation er:

  • Bird-in-hand: Man skal skabe løsninger med de midler, som man har til rådighed her og nu. 
  • Lemonade principle: Fejl og overraskelser er uundgåelige og kan bruges til at se nye muligheder. 
  • Crazy quilt: Ved at indgå forpligtende samarbejder kan man tilføre sit projekt nye midler.
  • Affordable loss: Man skal kun investere det i sit projekt, som man er villig til at tabe.

Verdenssynet og de fire principper anvendes i entreprenørskabsprocessen til at planlægge og udføre næste, bedste handling, samt til at justere projektets retning i forhold til den effekt ens handlinger har.

 

Vejledning

Effectuation kan bruges i undervisning til at fremme handlekraft og procesforståelse ved at lade de studerende identificere næste, bedste skridt i forhold til at løse det problem, som de arbejder med, og udføre denne handling ud fra Sarasvathys verdenssyn og principper.

Du kan enten anvende effectuation som grundlæggende tilgang til et helt kursus ved at lade entreprenørskabsprocessen være det dominerende element, eller man kan anvende et eller flere principper som tema for enkelte undervisningsgange i kortere, afgrænsede forløb.

Effectuation kan kombineres med en faseinddelt procesmodel, hvis du ønsker mere struktur på dit kursus. Så skal du blot være opmærksom på, at du giver de studerende rum til at agere og handle selvstændigt i henhold til effectuation logikken.

Læs om hvert princip nedenfor og find forslag til metoder og eksempler fra praksis under hvert princip. Husk at det ikke er en lineær proces, men en iterativ proces, som de studerende navigerer i ved brug af principperne.

 

Eksempler på anvendelse

Læs om kurset Entreprenørskab & Partnerskab (IVA, HUM),  der bygger på Saras Sarasvathys begreb om Effectuation

Kursusplan med effectuation som tilgang i kurset Entreprenørskab og partnerskab, IVA, HUM, KU, 2015.

Læs om kurset Digital Services Innovation (DIKU, SCIENCE), hvor Sarasvathys teori om Effectuation anvendes til udvikling af digitale services.

Drejebog med effectuation som tilgang i kurset Natur, Miljø og Samfund, IFRO, SCIENCE, KU, 2015

 

Faser

Princip: Bird-in-hand

Man skal skabe løsninger med de midler, som man har til rådighed her og nu.

Princip: Affordable loss

Man skal kun investere det i sit projekt, som man er villig til at tabe.

Princip: Crazy quilt

Ved at indgå forpligtende samarbejder kan man tilføre sit projekt nye midler

Princip: Lemonade principle

Fejl og overraskelser er uundgåelige og kan bruges til at skabe nye muligheder.