Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Baggrund

På kurset IT Innovation and Change ved Datalogisk Institut på KU integreres en workshop, der skal hjælpe de studerende fra idéfase til prototype til brugertest. Katapult udvikler et workshopdesign i samarbejde med underviser og faciliterer en 1-dags workshop på kurset.

Formålet med workshoppen er, at inspirere de studerende til at udvikle deres egen innovationsproces ved at afprøve kreative metoder i praksis og komme fra idé til prototype i løbet af workshoppen.

Processen

Katapult blev kontaktet af underviser, der havde et nyt kursus. Man savnede en innovationsvinkel og søgte sparring hos Katapult. Underviser og Katapult blev enige om en workshop var passende format på kurset. Kursets formål er at udvikle de studerendes teoretiske og praktiske færdigheder i at gennemføre et it-innovationsprojekt inden for en eksisterende organisation. Her skal de studerende analysere samspillet mellem IT og sociale aktører i en organisatorisk kontekst og herfra udvikle innovative IT-designs. Workshoppen integreres på kurset for at give de studerende erfaring med en række metoder i praksis.

Resultat

De studerende var inddelt i fire grupper, som havde etableret projekter vedrørende udvikling af brugerorienterede IT-systemer i samarbejde med virksomheder og organisationer. De studerende blev ført igennem et intensivt og dialogbaseret udviklingsforløb med bl.a. brainstorm, rapid prototyping og brugerinddragelse. Løbende blev gruppernes resultater præsenteret i plenum, og der blev reflekteret over oplevelsen af at anvende metoderne, og hvordan de studerende kunne bruge disse metoder og tilgange i deres projekter fremover.

De studerende fik undervejs arbejdet med projektafklaring, gruppedynamik og forventningsafstemning. De fik også erfaring med præsentationsteknik i praksis. Workshoppen gav dem et grundlag for hvilken viden, som skulle indhentes om brugernes adfærd.

Resultatet blev, at de studerende fik værktøjer til selv at planlægge en workshop/brugertest med brugerne af den prototype, som de udviklede på kurset.

Fakta

Kursus: IT Innovation and Change Kursusansvarlig: Datalogisk Institut Deltagere: Kandidatstuderende fra Datalogisk Institut, KU
Varighed: 1-dags workshop
Facilitatorer: Rikke Kortsen Okholm, Katapult og Nina Riis, Katapult