Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

I nedenstående finder du en vejledende tidsplan, som viser hvilke aktiviteter udviklingen af en ny innovations-sommerskole (indenfor en eksisterende studieordning) indebærer. Tidsplanen skal illustrere fokuspunkter, aktiviteter og vigtige deadlines og kan bruges som inspiration, når du skal udvikle et kursus efter innovations-sommerskole formatet.

 

1,5 år før: indledende udviklingsarbejde

Udvikling af kursusindhold
Udvikling af og beslutning vedr. fagligt tema, samt innovationstilgang for kurset.
– Hvilke gode samarbejder mellem forskere kan der evt. bygges videre på?
– Fra hvilke studieretninger skal der rekrutteres studerende fra?
– Hvordan skal de studerende bruge deres faglighed i kurset?
Koordinering og formaliteter
Indlede kontakt til forskere og undervisere fra andre institutter, fakulteter eller universiteter, som kunne være en del af undervisergruppen afhængigt af det faglige tema

 

15 mdr. før: Ressourcer og etablering af undervisergruppe

Udvikling af kursusindhold
Etablere undervisergruppe og afgøre ressourcer.
Rammesætning af kurset:
– Læringsmål og fagligt indhold
– Tidspunkt for afholdelse af kurset
– ECTS
– Antal deltagere max.
– Eksamensform
Koordinering og formaliteter
Ansvarsfordeling i undervisergruppe.
Forventningsafstemning
Evt. udvikle fordelingsnøgle for STÅ
Det studieadministrative skal undersøges og afklares vedr. hver uddannelsesinstitution
Begynde overvejelser om lokaler for kurset

 

14 mdr. før: Kursusbeskrivelse og studieadministration

Udvikling af kursusindhold
Udvikle og skrive kursusbeskrivelse, samt udvikling af læringsmål.
Koordinering og formaliteter
Én hovedforfatter til kursusbeskrivelse og evt. resten af undervisere som medforfattere
Godkendelse af STÅ-fordelingsnøgle af de involverede partnere

 

10 mdr. før: Kursusdesign og deadline for at indsende kursus til studienævn

Udvikling af kursusindhold
Undervisergruppen skal udvikle:
– Procesdesign
– aktiviteter og undervisningsformer
– Evt. virksomhedscases som udgangspunkt for innovationsproces?
– Evt. flere undervisere og facilitatorer
– Litteratur
Koordinering og formaliteter
Beslutte procedure for optagelse af studerende på kurset
Indsende kursusbeskrivelse til studienævn til godkendelse senest d. 25. oktober

 

5 mdr. før: virksomhedscases          

Udvikling af kursusindhold
Beslutning omkring virksomhedscases
Koordinering, formaliteter og kommunikation
Indlede kontakt til potentielle virksomheder og organisationer, som kan stille cases til de studerende
Godkendelse af kursusbeskrivelse af studienævn
Beslutning omkring lokaler.
Kommunikationsmateriale til samarbejde med virksomheder

 

3 mdr. før: Kommunikation af kurset

Udvikling af kursusindhold
Forberedelsesmøde med hele underviserteamet: sidste møde med alle tilknyttede undervisere, hvor kursusplan og roller gennemgås.
Koordinering, formaliteter og kommunikation
Kontakte evt. eksterne undervisere
Deadline for studerendes ansøgning til kurset.
Kommunikation til rekruttering af studerende: F.eks. plakater, postkort, intranet, mails via undervisere til studerende. Hvis man ønsker at rekruttere bestemte fagligheder, bør man overveje deres rolle i kurset og bruge disse overvejelser i kommunikationen.

 

1 mdr. før: Gruppeinddeling

Udvikling af kursusindhold
Evt. små justeringer af kurset.
Koordinering og formaliteter
Kursuskoordinator gennemgår tilmeldte studerende og inddeler dem i grupper, læs mere her om Gruppesammensætning

 

0 mdr. før: Afvikling af sommerskolen!

 

2 mdr. efter: Evaluering                                                              

Udvikling af kursusindhold
Møde om evaluering af kurset med henblik på evt. videreudvikling af kursusindhold.