Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Studerende iscenesætter forelæsninger om klimaforandring

Hvordan kan akademisk research og viden iscenesættes med performative elementer?
Teater Grob har, igennem en længere periode, arbejdet med en række forestillinger, som alle har handlet om temaet; at være dansker i en globaliseret verden.

Hver af disse forestillinger har tillige kredset om ét særligt undertema; skrøbelighed, tid, gøre en forskel, frihed, tillid/paranoia og døden. De studerende fra Teater- og Performancestudier fik til opgave at levere en række performance lectures med et nyt perspektiv på disse temaer, i kraft af både indhold og form.

Processen

Kursusforløbet udspillede sig gennem to spor. Et praktisk spor som indebar, at de studerende skulle arbejde konkret med små iscenesættelser af akademisk research og sociologisk viden, i grupper, samt et teoretisk spor, som gav de studerende tematisk, såvel som processuel inspiration til deres produktioner.

Desuden rummede det teoretiske spor introduktion til en række kulturteoretiske og sociologiske begreber og refleksionsrammer. Det praktiske spor var baseret på en forståelse af scenekunstneriske processer som kollektive designprocesser og var tilrettelagt med konkret inspiration fra Design Thinking. De studerendes proces gennemgik således et forløb, der progressivt indebar; research, konceptudvikling, ideudvikling, udvikling af prototyper, samt implementering. I teatertermer; research, konceptudvikling, materialegenerering, komposition og iscenesættelse.

Som inspiration til arbejdet fik de studerende udleveret et Probing Kit, som de efterfølgende udvekslede med hinanden. Et designværktøj, som gav dem mulighed for at skabe nye kreative indsigter omkring tematikkerne. Hele processen blev skudt i gang med et foredrag af den amerikanske klimaaktivist Amy Larkin.

Resultater

De studerende skabte og præsenterede 6 performance lectures om klimaforandringer i en globaliseret verden. Hver af disse tog afsæt i én af Teater Grobs 6 undertematikker. De studerendes præsentationer lagde sig dermed op ad teaterets dagsorden for samfundsmæssigt og politisk engageret scenekunst, men bidrog til teaterets engagement med et nyt perspektiv og en alternativ formidlingsform.

Desuden havde en lille gruppe af studerende fået til opgave at fungere som produktionsledere for projektet, samt at planlægge og udføre en strategi for PR og formidling. Denne gruppe koordinerede den praktiske proces omkring produktionen og samarbejdede med teaterets PR-medarbejder om at lave plakater, flyers, pressemeddelelser samt opslag til sociale medier om de to forestillinger. Begge forestillinger blev spillet for en næsten fyldt sal.

De studerende har fået erfaring med at levere et konkret performativt formidlingsprodukt, på baggrund af en afgrænset opgave, og de har fået erfaring med at arbejde sammen i en kollektiv designproces, som krævede, at de skabte og udviklede en fælles vision for resultatet. De studerende har oplevet, at deres akademiske og retoriske kompetencer har skabt værdi i en professionel kontekst, udenfor universitetets mure og processen har skærpet de studerendes forståelse for både muligheder og begrænsninger i den akademiske genre som formidlingsform i kraft af, at de kontinuerligt har arbejdet med at sætte denne i relation (og i modsætning) til performanceelementer og kunstnerisk formidling. Projektet har dermed øget de studerendes erkendelse af, hvad de specifikt har at byde på i forhold til deres akademiske kompetencer. En sådan erkendelse er et værdifuldt udgangspunkt for at kunne agere proaktivt og entreprenant på det kunst- og kulturfaglige arbejdsmarked, såvel som i erhvervslivet generelt.

Fakta

Kursus: Teatersociologi og –procesdeltagelse m. særligt fokus påkulturelt entreprenørskab
Kursusansvarlig: Mette Obling Høeg
Deltagere: 33 studerende fra KU
Varighed: februar-juni 2017
Opdragsgiver: GROW – ungdomsafdelingen for vækstlagsteater og talentudvikling på Teater Grob
Gæst: klimaaktivist og entreprenør Amy Larkin, USA
Projektet var støtte af Fonden for Entreprenørskab