Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

HVORFOR?

Arbejdet med interventionsdesigns flytter de studerendes fokus fra det analytiske-beskrivende til det analytisk-indvirkende. Fra starten bliver der arbejdet med interventioner, og det betyder, at de studerende i denne proces må efterlade forestillingen om at være ”ydmyge vidner” til samfundet og i stedet træde ind i en position, hvor de aktivt tager stilling til, hvordan de ønsker at påvirke det.

Interventioner er det værktøj, som professionelt gør dem i stand til at skabe sociale forandringer i samfundet.

Læringsmål:

  • De studerende kan selvstændig igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt kollektivt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar.
  • De kan styre hvilken viden, der er brug for, og er i stand til at etablere denne viden.
  • På den færdighedsmæssige plan kan de formulere et konkret praksisproblem i en adfærdsmæssige ramme.
  • De kan indsamle og analysere både relevante videnskabelige undersøgelser og empiriske data samt designe og opstille en konkret intervention, baseret på et samarbejde med en aktør.
  • De studerende skal være i stand til at bedømme gennemførbarheden og effekten af deres opstillede interventionsdesign og dens etiske udfordringer.

HVORDAN?

Faget introducerer tre centrale teorier om forandring af adfærd: Individuel behaviour change, behavioural economics (nudging) og social practice change. Fokusset for kurset ligger på det praktiske og pragmatiske arbejde med casen og case-stilleren og er derfor struktureret over seks trin. Trinene udspringer teorierne og kurset bruger en grundbog til at levere det videnskabelige grundlag for at arbejde med trinene.

Download folder til undervisningsdesignet og de seks trin

De seks trin munder ud i seks mindre skriftlige opgaver. Her skal arbejdsgrupperne give feedback på hinandens opgave og hver opgave indgår som en del af den samlede eksamens porteføljeopgave. Ved den samlede opgave lægges der vægt på, at de studerende kan ”løfte” blikket fra den konkrete case til en mere generisk betragtning af interventionsdesign, der baserer sig på adfærdsmodifikation. Porteføljen skal udgøre en guidebog med praktiske, hands-on erfaringer for de studerende i forhold til hvordan man designer en intervention og et interventionsforløb.

Fakta

Kursustitel: Interventionsdesign – ændring af adfærd i praksis
Kursusansvarlig: Jakob Demant
Case-stillere E2019: Rådet for sikker trafik / Rigshospitalets servicecenter / Danmarks Statistik / Helsingør Kommune / Københavns Politi / Østjyllandspoliti
Facilitator: Sarah Kirkegaard Verver, Peter Wick / Nina Riis
Ressourcer: Støttet af Fonden for Entreprenørskab

Kilder

Grundbog: Michie,S., Atkins,L.&Wes, R.(2014): The Behaviour Change Wheel. A guide to designing interventions. Silverback Publishing

Folder til undervisningsdesignet og de seks trin