Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Q&A Q & A med Michael Kristiansson og Henrik Jochumsen

Michael Kristiansson og Henrik Jochumsen

Lektorer, IVA, HUM, KU

“Innovationsforløbet understøtter selvstændighed og engagement. Gennem en praksis-teori-interaktion bliver de teoretiske mål for kurset i højere grad reflekteret samtidig med at det tilføjer et krav om handlekompetence. ”

Michael Kristiansson og Henrik Jochumsen fortæller her om kurset: Entreprenørskab og partnerskab.

Et entreprenørielt kursus med effectuation som tilgang

Kurset tager udgangspunkt i det entreprenørielle princip, effectuation, formuleret af Saras Sarasvathy. Ud fra principperne bag effectuation skaber de studerende ‘pre-commitments’ for partnerskaber i forhold til et virkeligt entreprenørielt projekt. Det kan f.eks. være et kulturprojekt, et socialt projekt eller at skabe sin egen virksomhed.

Kursets emne og entreprenørielle tilgang hænger sammen med et aktuelt fokus på entreprenørskab og på entrepenørielle kompetencer, både i erhvervslivet men også på det Humanistiske Fakultet generelt. Det hænger ikke mindst også sammen med et arbejdsmarked, hvor man i vidt omfang selv skal skabe sin egen ”position”. På kurset tages der udgangspunkt i at entreprenørskab i dag er andet og meget mere end managementtænkning og forestillinger om økonomisk vækst. Entreprenørskab i kurset handler grundlæggende om at skabe værdi – kulturel og social såvel som økonomisk værdi.

De faglige mål i kurset er defineret indenfor 1) kendskab til håndtering af kommunikation og videndeling, 2) at man kan tænke og agere kreativt og innovativt og 3) at man tør sætte sig selv og sin faglighed i spil.

En undervisningsform med høj deltagerstyring og engagement

Undervisningsformen på dette entreprenørskabskursus er primært gruppearbejde, hvor de studerende har en høj grad af deltagerstyring, og hvor underviserne fungerer som katalysatorer og sparringspartnere, fortæller Henrik og Michael. På kurset adresseres det ved at bruge en metoden Open Space til gruppedannelsen, og selve projektstyring kobles op på den tilgang, der ligger bag effectuation. Henrik og Michael påpeger, at det har været givtigt, at anvende en specifik tilgang eller innovationsmodel som den grundlæggende struktur i et kursus med projektarbejde: ” Innovationsforløbet understøtter selvstændighed og engagement. Gennem en praksis-teori-interaktion bliver de teoretiske mål for kurset i højere grad reflekteret samtidig med at det tilføjer et krav om handlekompetence”

Når kurset tilrettelægges ud fra praksisnære principper, og hvor en virksomhed inddrages med konkrete krav og forventninger til de studerende arbejde, så bliver læringsoplevelsen anderledes, Henrik og Michael fortæller ”Vi oplever at de studerende bliver udfordret i forhold til traditionel undervisning, men at det er meget udviklende for dem. Vi oplever også at spændingsfeltet mellem et praksisprojekt og en traditionel studieopgave er frugtbart”

Læs mere om Saras Sarasvathys effactuation-begreb og grundlæggende tilgang bag

Vis alle Q&A