Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

“EN SAMLET INDGANG – INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB PÅ KU”

 

Innovation og entreprenørskab er centrale komponenter i undervisning og forskning på Københavns Universitet. Derfor har innovation og entreprenørskab også fået en fremtræden rolle i KU’s 2016 Strategi. I strategien er der fokus på at integrere innovation i undervisningen og understøtte de studerendes innovations- og samarbejdsprojekter med erhvervslivet og det offentlige. Derfor fik Innovation og Entreprenørskab (I&E) projektet også del i den såkaldte 2016-pulje og projektet løber i perioden 2013-2016.

Det er projektets målsætning, at innovation skal indtage en prominent rolle i de studerendes og underviseres måde at tænke på. Formålet er at uddanne kandidater, der kan og tør sætte deres faglighed i spil i en kompleks virkelighed. Med 2016 projektet Innovation og Entreprenørskab bidrager vi til at udvikle innovationspædagogikken, og understøtte at flere undervisere får mulighed for at bruge disse metoder i deres undervisning. Det vil vi primært gøre ved at opsamle og videreudvikle de undervisningserfaringer, der gennem de senere år er opnået på en række af KUs kurser og uddannelser.

 

LÆS MERE OM I&E PÅ KU