Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Værktøjskassens formål er at gøre det overskueligt for den enkelte underviser at planlægge og gennemføre undervisningsforløb med innovations- og entreprenørskabselementer – både i form af kortere forløb og workshops samt de mere længerevarende kurser.

Der er tre hovedindgange i den øverste menu:

  • METODER: som kan bruges til konkrete forløb afhængig af formål og behov
  • UNDERVISNING: materiale til brug for re-design eller nyudvikling af kurser, hvor forløb kan rammesættes ud fra en procesmodel og en bestemt innovationstilgang
  • INSPIRATION: henvendt til de brugere, som er interesserede i at se eksempler på, hvordan andre har arbejdet med I&E i deres undervisning

 

De fleste modeller og metoder i værktøjskassen er afprøvet i forbindelse med arbejdet med at integrere innovation og entreprenørskab ind i kurser og forløb på Københavns Universitet. Kendetegnende for dette arbejde har været, at der ikke er een bestemt tilgang eller retning indenfor innovations- og entreprenørskabsteorien, vi har lænet os op ad. Vi har valgt at plukke i de teorier, modeller og metoder, vi har fundet bedst egnede til de enkelte kurser eller workshops. Til gengæld har vi gjort os umage med at oplyse, hvorfra de forskellige metoder og modeller kommer. Du kan derfor både finde kilder, skabeloner, cases, og eksempler på anvendelser ved en stor del af beskrivelserne i værktøjskassen.