Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Deltagerobservation

Nyhed i Værktøjskassen!

Den nyeste tilføjelse under metoder er deltagerobservation.

Deltagerobservation er en etnografisk metode til feltarbejde, hvor grundtanken er at opnå indsigt i kulturelle miljøer ved både at observere og aktivt deltage i dem. Data fra deltagerobservation kan anvendes til at inspirere udviklingen af nye, innovative løsninger.

Du finder metoden lige her.