Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Ny case om lyddesign og videnskab

Læs mere om hvordan studerende fra Auditiv Kultur udviklede et lyddesign til videnskabsfestivalen ESOF på Københavns Universitet. Kurset fokuserede særligt på feltarbejde, konceptudvikling, prototyping og lydproduktion.

Se casen