Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Q&A Q & A med Claus Bøttcher Jørgensen

Claus Bøttcher Jørgensen

Prof. MSO, IKVH, SUND, KU

“I dette innovationsforløb agerer jeg både som underviser, facilitator og faglig vejleder. Da gruppe-projekterne er meget forskellige i deres faglighed, så arbejder jeg som workshopsfacilitator og herudover arbejder jeg som videnskabelig vejleder for de projekter, som ligger tæt på min egen faglighed.”

Claus Bøttcher Jørgensen fortæller her om kurset: Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights.

Biotekniske kompetencer sættes på spil i innovationsforløb

Kurset Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights er procesorienteret og således forskelligt fra kursusforløb som studerende typisk møder på kandidatuddannelsen i biologi og bioteknologi. Her skal de studerende bruge deres bioteknologiske kompetencer i et målrettet innovationsforløb, hvor der skal udvikles en faglig velfunderet løsning for et problem præsenteret af en ekstern partner. Det er den eksterne partner, virksomheden, der bidrager med udfordringen til de studerende, samt giver sparring og feedback til de studerende undervejs i forløbet.

En del af forløbet og læringen omhandler, at de studerende skal sikre, at deres løsningsforslag ikke krænker eksisterende patenter. Samtidig skal de sandsynliggøre at deres løsning kan skabe økonomisk værdi for virksomheden. Undervejs i forløbet fremlægger de studerende deres løsningsforslag i virksomheden.

Virksomhedssimulering og divergent tænkning udfordrer de studerende

Rammen og innovationstilgangen på kurset er virksomhedssimulering. Det er virksomheden, der udtrykker et innovationsbehov, hvorfra de studerende arbejder på løsningsforslag med faglig sparring fra vejledere fra universitetet samt eksterne eksperter. Claus Bøttcher Jørgensen fortæller:

Jeg arbejder selv med både grundvidenskabelig og anvendelsesorienteret forskning. Det er meget motiverende at se, at ens forskning skaber værdi for andre. Samarbejdet med virksomheder i min undervisning bidrager med både kvalificering og implementering af forskningen.”

Der er seks faste VIP’er tilknyttet kurset og disse bidrager med undervisning/vejledning indenfor deres specifikke fagligheder. Herudover er der en DVIP (adjungeret lektor) som forelæser i patentforhold. I en række workshops arbejder grupperne med:

  1. Kvalificering af projekterne;
  2. State-of-the-art;
  3. Patenter;
  4. Projekt plan;
  5. Finansiering;
  6. Pitch præsentation.

På kurset er der en høj grad af divergent tænkning i starten af projektforløbet, hvilket er en udfordring for de studerende. Claus Bøttcher Jørgensen forklarer: ”Grupperne kigger på state-of-the-art og føler sig meget frustrerede over at alle deres idéer er afprøvede tidligere. I dialog med virksomheder og vejledere begynder grupperne at blive mere konkrete i deres tilgang, og derfra forsætter arbejdet på at kvalificere løsningsforslagene.”

Virksomhedssimulering som innovationsforløb understøtter de faglige mål for kurset. Et vigtig element i kurset er de studerendes løbende giver statusfremlæggelser (typisk hver anden uge) og særlig vigtig er præsentationen for virksomheden, der sker hos virksomheden. Grupperne afleverer en forretningsplan i 7. kursusuge. En godkendt forretningsplan er en forudsætning for at de studerende kan gå til eksamen. Ved den individuelle mundtlige eksamen skal de studerende holde et 5 minutters pitch efterfulgt af en 20 minutters diskussion af både bioteknologien og patentforholdene i relation til løsningsforslaget.

Vis alle Q&A