Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Q&A Q & A med Katharina Poetz

Katharina Poetz

Adjunkt, IFRO, SCIENCE, KU

“Ud fra min erfaring har de studerende det svært med at engagere sig i divergent tænkning i starten af kurset. Det tager tid for dem at vænne sig til kaotiske situationer, hvor de ikke kender udfaldet, og som er præget af de beslutninger, de tager. Senere i kurset er den største udfordring at kunne balancere og foretage hurtige skift imellem de to logikker, når de evaluerer og re-designer deres forretningskoncept.”

Katharina Poetz fortæller her om kurset: Entrepreneurship and Innovation.

Idéudvikling og innovationsprojekter med virksomheder

På kurset Entrepreneurship and Innovation arbejder de studerende på at udvikle et forretningskoncept baseret på en udfordring, som er relateret til deres studiebaggrunde. Kurset fokuserer på forretningsudvikling (her menes ikke udvikling af egentlige produkter/teknologier), men de studerende opfordres til at anvende deres faglighed i udviklingen og evalueringen af en forretningsmodel.

På kurset er der fokus på samarbejde med omverdenen. Fra kursusstart arbejder de studerende på aktuelle, real-life udfordringer, som præsenteres for dem af entreprenører, virksomheder eller organisationer (inkl. universiteter). På kurset eksponeres de studerende for håndgribelige rollemodeller og de får chancen for at blive en del af virksomhedens eller organisationens idéudvikling, hvilket også inkluderer muligheden for at indgå i partnerskabsaftaler og kontraktforhold vedrørende immaterialrettigheder (intellectual property rights). Når de studerende arbejder med deres real-life udfordring over hele kurset, får de mulighed for at opleve, hvordan en innovationsproces udfolder sig. De skal med jævne mellemrum løse case-relaterede opgaver, da det er et eksamenskrav. Deres endelige karakter er dog udelukkende baseret på deres præstation til den mundtlige eksamen ved afslutningen af kurset. Denne tilgang til at eksaminere hjælper de studerende med at fokusere deres læring og tillader, at de løbende opbygger en fornemmelse af, hvilke kompetencer de behøver for at kunne starte en virksomhed eller håndtere et innovationsprojekt.

Fokus på projektstyring og team dynamikker

Der er fra begyndelsen af kurset fokus på samarbejde og gruppesammensætning, som en vigtig del af projektstyringen – både i forhold til gruppefordelingen, men også som en del af forståelsen omkring samarbejde og facilitering i et projekt. Katharina Poetz forklarer ” Det er et krav at de studerende forud for kursusstart leverer oplysninger om deres baggrunde, og jeg bruger disse oplysninger til at inddele dem i teams af 5-7 studerende. Der er mest fokus på at skabe diversitet i grupperne, men jeg forsøger også at matche studiebaggrunde med case udfordringerne.”. I starten af kurset bliver de studerende introduceret til leadership dynamics og projektstyringsværktøjer. Der lægges vægt på team-samarbejde og formulering af fælles mål frem for gruppearbejde og arbejdsdeling. De studerende skal udarbejde et team charter (gruppekontrakt, red.), som senere anvendes af underviserne til at facilitere team-samarbejdet og adressere interne konflikter. De studerende bliver individuelt vurderet ved den endelige eksamen og opfordres til at engagere sig i team samarbejdet og idéudviklingsprocessen, idet de kan bruge disse erfaringer i deres fremtidige arbejdsliv. De holder personlige logbøger samt team-logbøger til at planlægge opgaver og til at reflektere over deres læring i løbet af kurset.

Katharina forklarer: ” Min rolle som underviser indebærer mere vejledning og facilitering – jeg skal finde passende cases, understøtte samarbejdet mellem de studerende og case-partnerne, og jeg skal hjælpe de studerende med at håndtere usikkerheder, rodede processer og konflikter i deres teams. Tidligere studerende har pointeret, at kurset introducerede dem for relevante værktøjer, hjalp dem med at udvikle et handlingsorienteret tankesæt, samt bedre kommunikations- og samarbejdsevner. Som underviser er det dog en udfordring at skulle give feedback på idéer og facilitere læringsprocesser indenfor et felt, hvor resultaterne er så usikre og vanskelige at evaluere. ”

Design Thinking som tilgang

Det overordnede koncept for at strukturere kurset og til at binde de forskellige metoder sammen er Design Thinking. Rammen for kurset trækker derudover på forskellige teoretiske koncepter og modeller indenfor innovationsprocesser med fokus på udvikling af produkter, services, etc. og entreprenørskabsprocesser med fokus på de tidlige stadier af forretningsudvikling, entreprenøriel adfærd og beslutningstagning. De studerende bliver introduceret til et udvalg af velkendte metoder til innovationsledelse og forretningsudvikling.
”Jeg opfordrer de studerende til at udvikle et tænkesæt, hvor de er i stand til at skifte imellem de to typer af logikker på en iterativ og kontekstafhængig måde, hvilket jeg understøtter med procesmodeller og praktiske eksempler”, fortæller Katharina Poetz.
Der anvendes e-forelæsninger og e-materiale til at introducere de studerende for teoretiske koncepter og metoder, hvorefter der er kortere diskussioner og øvelser i selve klasseundervisningen.

Vis alle Q&A