Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Q&A Q & A med Anne Mette Thorhauge

Anne Mette Thorhauge

Lektor, MEF, HUM, KU

“Kurset tager udgangspunkt i et ANT perspektiv, hvorfor der skelnes mellem ”invention” som grundprincippet eller ideen og ”innovation” samt det at følge ideen til dørs.”

Anne Mette Thorhauge fortæller her om kurset: Konceptudvikling, systemudvikling og innovation.

Perspektiver fra aktør-netværksteori (ANT)

Kurset tager udgangspunkt i et ANT perspektiv, hvorfor der skelnes mellem ”invention” som grundprincippet eller ideen og ”innovation” samt det at følge ideen til dørs. Det betyder at ”innovation” ses som noget, der involverer mange typer af kompetencer og aktører, lige fra kreativitet og teknisk kunnen i forbindelse med idegenerering og praktisk realisering, metodiske og analytiske kompetencer i forbindelse med test og evaluering af brugsdata, strategisk kommunikation og viden om organisationer i forbindelse med lancering i forskellige organisatoriske sammenhænge og, ikke mindst, en forståelse af hvordan disse processer overlapper.

Hands-on perspektiver og udfordringer fra omverdenen

Undervisningsforløbet på kurset Konceptudvikling, systemudvikling og innovation er del op i en række moduler, der fokuserer på nøgleelementer i projektet som for eksempel innovation og værdiskabelse. Disse moduler indledes et med et seminar, der sætter de teoretiske rammer og fortsætter med en række workshops hvor de studerende skal arbejde mere konkret praktisk med emnet. I forbindelse med seminarerne er Anne Mette Thorhauge med til at sikre en teoretisk/analytisk rammesætning af processen. I forbindelse med workshops hjælper hun de studerende med at skabe en mere direkte sammenkædning af relevante begreber og de enkelte projektfaser. Fx fra værdiskabelse til forretningsmodel til forankring i design.
Der er fokus på omverden og der skabes relation til eksterne interessenter, der stiller de studerende nogle konkrete opgaver og samtidig giver dem feedback på løsningerne efterfølgende. Anne Mette fortæller: ”De studerende får ofte en dybere forståelse af de teoretiske/analytiske begreber, når de skal omsætte dem til konkrete løsninger/handlinger”. Derudover involveres ofte eksterne oplægsholdere i forbindelse med workshops, hvor der er brug for et ”hands-on” perspektiv.

Produktion af skriftlige dokumenter igennem hele forløbet

Det løbende gruppearbejde struktureres omkring en række nøgledokumenter/afleveringer, fx konceptbeskrivelser, prototyper, forretningsmodeller og lanceringsstrategier. Her vælger de studerende selv hvordan de danner grupper. Nøgledokumenterne er de slutprodukter, de studerende skal arbejde hen imod i deres workshops, og de udgør samtidig det materiale, som underviserne har mulighed for at vurdere og kommentere undervejs i forløbet. I kraft af disse nøgledokumenter sikres en skriftlig produktion igennem hele forløbet.
”I forbindelse med eksamen forlanger vi dog også en mere overordnet refleksion over forløbet, fx omkring innovation, værdiskabelse eller særlige aspekter ved produktet. Her beder vi i den forbindelse de studerende om at bruge deres projektforløb som den ”empiri” de skal sætte forskelige overordnede begreber i forhold til”, forklarer lektor Anne Mette Thorhauge.

Vis alle Q&A