Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Er du i gang med at planlægge din undervisning som et innovationsforløb eller med enkeltstående
innovationselementer, er det vigtigt, at have en klar rammesætning for kommunikationen, læringsoplevelsen og gensidige forventninger mellem den studerende og underviser.

Læringsmålene udstikker rammen for de undervisningsaktiviteter, der skal gennemføres, og som skal sørge for at de studerende opnår den læring, der sigtes efter. Læringsmålene i kursusbeskrivelsen danner også bedømmelsesgrundlaget til eksamen. Det betyder, at du som underviser skal sørge for at vælge en prøveform der tillader en bedømmelse af læringsmålene, så der er sammenhæng og overensstemmelse (”Alignment”, Biggs, 2003) mellem læringsmålene for kurset, undervisningens aktiviteter / indhold og form, samt eksamensformen og kriterier for eksamens bedømmelse.

Klik på de enkelte menuer for at læse mere om fx. læringsmål, procesmodeller, drejebøger og downloade skabeloner til kursusplaner, casebeskrivelser, mv.