Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

I effectuation logikken indgår også princippet om at indgå i samarbejder og partnerskaber for at tilføre sit projekt nye ressourcer, og her handle det især om at lukke interesserede og gerne forskelligartede partnere ind frem for at opsøge aktører, som i virkeligheden ikke er tilgængelige eller interesserede. I dette ligger også en forståelse af, at når man lukker nye samarbejdspartnere ind med anderledes og overraskende perspektiver, må man være åben for, at projektet kan ændre sig som følge af disse nye partnerskaber. Sarasvathy kalder den type partnersamarbejde for Crazy quilt, fordi det er præget af brogede og skæve mønstre.

I en undervisningssituation handler det ofte om, at de studerende skal identificere, hvilke partnere der er brug for til at løse en opgave  på de rette tidspunkter i processen, samt justere projektet herefter.

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Crazy quilt-princippet i en entreprenørskabsproces.

Gå til næste princip.

Tilbage til forrige princip.

Denne fase hører til Sarasvathys principper for effectuation

Metoder

Interessentanalyse

Metode til at skabe overblik over interessenter i et netværksanalytisk perspektiv

Design en workshop

Metode til at teste og udvikle idéer med brugere og stakeholders

Økosystem

En god måde at skabe overblik over komplekse sammenhænge og danne et visuelt udgangspunkt for diskussion i en gruppe.

Aktantmodellen

Undersøg relationer, funktioner og mulige handlinger for at styrke udviklingsarbejdet