Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Omveje og fejl er uundgåelige elementer i entreprenørskabsprocesser, derfor skal studerende lære at arbejde med dem og  kunne identificere de udviklingsmuligheder og den læring, der kan være i disse situationer.

Det kan være dog være vanskeligt for de studerende, hvis underviseren også er den der skal bedømme dem ved eksamen, da de studerende kan være bange for at indrømmelse af fejl vil trække ned til eksamen. Du kan som underviser adressere dette uundgåelige aspekt i dialog med de studerende for at vise at det er en accepteret og forventet i forbindelse med entreprenørskabsprocesser.  Du kan også overveje, om det kan skrives ind i læringsmålene for kurset, at det forventes, at de studerende kan identificere og forholde sig til uforudsete situationer og omveje i deres egen proces. Se evt. under “Foretagsomhed” i denne oversigt med eksempler på I&E-faglige mål her

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Lemonade principle i en entreprenørskabsproces.

Tilbage til forrige princip.

Denne fase hører til Sarasvathys principper for effectuation

Metoder

Planlægning af prototype-tests

En guide til, hvordan de studerende kan planlægge deres prototypeforløb

Hurtige prototyper (rapid prototyping)

Udvikling af mange prototyper på kort tid for at blive konkret omkring idéer