Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Skab muligheder og udfør handlinger med udgangspunkt i de midler de har til rådighed her og nu, det vil sige:

  1. Hvem er du?
  2. Hvad ved du?
  3. Hvem kender du?

Særligt på tværfaglige kurser kan det være gavnligt at starte med at arbejde med dette princip, da en kompetenceafklaring kan hjælpe de studerende med at eksplicitere, hvad de kan bidrage med i en proces. Desuden kan denne afklaring medvirke til, at de studerendes projekter udspringer af deres faglighed.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE

Se eksempler fra kurset Natur, Miljø og Samfund (IFRO, SCIENCE, KU, 2015) på øvelser til at understøtte projektarbejde baseret på Bird-in-hand-princippet:

 

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Bird-in-hand princippet i en entreprenørskabsproces.

 

Gå til næste princip.

Denne fase hører til Sarasvathys principper for effectuation

Metoder

Interessentanalyse

Metode til at skabe overblik over interessenter i et netværksanalytisk perspektiv

Værdiøvelser

Enkle øvelser til at sætte temaer i spil in plenum

Design en workshop

Metode til at teste og udvikle idéer med brugere og stakeholders

Mindmap

Mindmap bruges til at få input og tanker om et emne og visualisere relationerne imellem dem.

Økosystem

En god måde at skabe overblik over komplekse sammenhænge og danne et visuelt udgangspunkt for diskussion i en gruppe.

Bagtalelse

Få en dybere forståelse for din faglige problemstilling ved at lytte til andres perspektiver

Aktantmodellen

Undersøg relationer, funktioner og mulige handlinger for at styrke udviklingsarbejdet