Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Man kan minimere risikoen i et projekt ved kun at investere det, som man er villig til at miste –  frem for at fokusere på, hvad man kan opnå, hvis projektet lykkes. Man skal derfor øve sig i at træffe beslutninger og udføre handlinger, hvor man kan overskue eventuelle tab, hvis handlingerne ikke får det forventede udfald. Samtidig kan man bevare kontrollen ved at tage små skridt i en retning i stedet for at arbejde imod langsigtede mål med uforudsigelige udfald. Ved at have denne indstilling til beslutningsprocessen undgår man at komme til at investere tid eller penge, som man egentlig ikke var villig til at miste.

For studerende handler dette princip i høj grad om at blive gode til at bruge deres tid, så der skabes mest mulig læring igennem arbejdet med deres projekt.

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Affordable loss-princippet i en entreprenørskabsproces.

Gå til næste princip.

Tilbage til forrige princip.

Denne fase hører til Sarasvathys principper for effectuation

Metoder

INNOVATIONSMATRIX

Evaluering og udvælgelse af mange idéer baseret på visuelt overblik i en matrix.

Business Model Canvas

Metoden egner sig til forretningsudvikling, projektudvikling og social entreprenørskab.

Aktantmodellen

Undersøg relationer, funktioner og mulige handlinger for at styrke udviklingsarbejdet

Changeboards

Changeboards er et værktøj til at udvikle, teste og kommunikere koncepter gennem visualisering.