Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Som underviser på Københavns Universitet har du flere muligheder for at understøtte din kursusudvikling, planlægning og afvikling. Nedenfor finder du en liste over de centrale enheder og afdelinger, som kan hjælpe dig med dine specifikke behov og ønsker.

 

 

 

GENEREL UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIDAKTIK


TEACH! TEACHING CENTRE HUMANITIES, HUM, KU
TEACH! er et center uden mure, hvis aktiviteter og opgaver udvikles i samarbejde med ansatte og studerende på tværs af institutter og administrative enheder. Tag direkte kontakt til centerleder Maja Bødtcher-Hansen på cjz619@hum.ku.dk

 

INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK, SCIENCE & SUND, KU

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) arbejder vi med de specielle udfordringer som er gældende for undervisning og læring i de naturvidenskabelige fag inklusive matematik. Tag direkte kontakt på ind@ind.ku.dk

 

PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB, SAMF, KU

Pædagogisk Center samarbejder med studieledere, studienævn og undervisere i det løbende arbejde med at forbedre og effektivisere uddannelser, kurser og læring på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Tag direkte kontakt på pcs@samf.ku.dk

 

IT, MEDIER OG UNDERVISNING


ITMEDIA HUM, KU
ITMEDIA understøtter og udvikler teknologiunderstøttende undervisning, udbyder kompetenceudvikling samt producerer video, lyd og sociale medier. Tag direkte kontakt til Thomas Schlichting, chef for ITMEDIA på thomass@hum.ku.dk

 

IT Learning Center (ITLC) SCIENCE, KU
IT Learning Center (ITLC) er SCIENCE’s videns- og kompetencecenter for online og blended learning. ITLC fokuserer på at gøre det lettere for SCIENCE’s undervisere at anvende IT og moderne medier i undervisningen. Tag kontakt på itlc@science.ku.dk

 

Center for Online and Blended Learning (COBL) SUND, KU
COBL bidrager til at skabe bedre og tidssvarende undervisning, blandt andet gennem brug af nye undervisnings-teknologier og inddragelse af digitale læringsressourcer på tværs af fakultetets mange uddannelser, kurser og uddannelsesaktiviteter. Tag kontakt til Anne-Marie Mosbech Jensen, chef for COBL: anne-marie@sund.ku.dk