Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

18 vigtige værktøjer til dit innovationsarbejde

Der findes mange værktøjer, der kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde og nu har Center for offentlig innovation (COI) samlet 18 af de vigtigste værktøjer – herunder KU’s egen Værktøjskassen. Se hele listen

Performance lectures om klimaforandringer

Ny case i Værktøjskassen! I denne case kan du læse om, hvordan studerende fra Teater- og Performancestudier fik til opgave at levere en række performance lectures om klimaforandringer på Teater Grob. Kursusforløbets praktiske spor var baseret på en forståelse af scenekunstneriske processer som kollektive designprocesser og var tilrettelagt med konkret inspiration fra Design Thinking. Læs … Læs videre

Deltagerobservation

Nyhed i Værktøjskassen! Den nyeste tilføjelse under metoder er deltagerobservation. Deltagerobservation er en etnografisk metode til feltarbejde, hvor grundtanken er at opnå indsigt i kulturelle miljøer ved både at observere og aktivt deltage i dem. Data fra deltagerobservation kan anvendes til at inspirere udviklingen af nye, innovative løsninger. Du finder metoden lige her.

Designtænkning

Så der nyt i Værktøjskassen! Der er nu udarbejdet en beskrivelse af designtænkning. Designtænkning er en tilgang til at udvikle innovative løsninger på komplekse problemer, som du kan anvende eller lade dig inspirere af i din egen undervisning. Der findes mange bud på procesmodeller for design tænkning, og her præsenteres en proces med de fem … Læs videre

Ny oversigt med eksempler på læringsmål

Som noget nyt i Værktøjskassen kan du nu downloade en oversigt med eksempler på læringsmål relateret til innovations- og entreprenørskabsundervisning. Oversigten indeholder verber til formulering af læringsmål samt en oversigt med læringsmål inddelt efter temaerne: Kreativitet og værdiskabelse Procesforståelse Samarbejde At bringe sin faglighed i spil Foretagsomhed Du kan bruge (og evt. tilpasse) eksemplerne på … Læs videre

Q&A med undervisere fra Entreprenørskab og partnerskab på IVA

Der er en ny Q&A i Værktøjskassen med Michael Kristiansson og Henrik Jochumsen, som fortæller om kurset Entreprenørskab og partnerskab på IVA, HUM, KU.  Kurset tager udgangspunkt i det entreprenørielle princip, effectuation, formuleret af Saras Sarasvathy. Gå til Q&A med Michael Kristiansson og Henrik Jochumsen her.

Ny case om design tænkning i konsulentkursus

I dette eksempel kan du læse om, hvordan studerende anvender design tænkning som en tilgang til problemløsning i kurset Introduction to Consultancy. De studerende arbejdede sammen i konsulent-teams om at løse en klimatilpasningsudfordring  for Københavns Kommune. Se casen.

Ny case om lyddesign og videnskab

Læs mere om hvordan studerende fra Auditiv Kultur udviklede et lyddesign til videnskabsfestivalen ESOF på Københavns Universitet. Kurset fokuserede særligt på feltarbejde, konceptudvikling, prototyping og lydproduktion. Se casen

Q&A med undervisere er opdateret!

Vi har opdateret vores Q&A, hvor undervisere, som har erfaring med udvikling af I&E kurser på tværs af KU, besvarer spørgsmål vedrørende de didaktiske og innovationsfaglige forhold på kurset. Læs f.eks. om hvordan underviserne inddrager omverdenen, hvordan de studerende anvender deres faglighed og håndtering af gruppearbejdet i innovationsforløb. Gå til Q&A her.

Værktøjskassen på de sociale medier

Husk at du kan følge Værktøjskassen på  Facebook! Her kan du blive opdateret om f.eks. nye metoder og aktiviteter, samt få input fra vores netværk, som også beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab.