Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Performance lectures om klimaforandringer

2017/01/08

Ny case i Værktøjskassen!

I denne case kan du læse om, hvordan studerende fra Teater- og Performancestudier fik til opgave at levere en række performance lectures om klimaforandringer på Teater Grob. Kursusforløbets praktiske spor var baseret på en forståelse af scenekunstneriske processer som kollektive designprocesser og var tilrettelagt med konkret inspiration fra Design Thinking.

Læs mere i casebeskrivelsen her.

Deltagerobservation

2017/06/26

Nyhed i Værktøjskassen!

Den nyeste tilføjelse under metoder er deltagerobservation.

Deltagerobservation er en etnografisk metode til feltarbejde, hvor grundtanken er at opnå indsigt i kulturelle miljøer ved både at observere og aktivt deltage i dem. Data fra deltagerobservation kan anvendes til at inspirere udviklingen af nye, innovative løsninger.

Du finder metoden lige her.

 

Designtænkning

2016/12/02

Så der nyt i Værktøjskassen!

Der er nu udarbejdet en beskrivelse af designtænkning. Designtænkning er en tilgang til at udvikle innovative løsninger på komplekse problemer, som du kan anvende eller lade dig inspirere af i din egen undervisning. Der findes mange bud på procesmodeller for design tænkning, og her præsenteres en proces med de fem faser: Empathize, Define, Ideate, Prototype, og Test (Stanford d.school (2010))

Du finder vejledningen lige her.

Ny oversigt med eksempler på læringsmål

2015/11/18

Som noget nyt i Værktøjskassen kan du nu downloade en oversigt med eksempler på læringsmål relateret til innovations- og entreprenørskabsundervisning. Oversigten indeholder verber til formulering af læringsmål samt en oversigt med læringsmål inddelt efter temaerne:

  • Kreativitet og værdiskabelse
  • Procesforståelse
  • Samarbejde
  • At bringe sin faglighed i spil
  • Foretagsomhed

Du kan bruge (og evt. tilpasse) eksemplerne på læringsmål til at formulere eller justere læringsmål for dit eget kursus.

Du kan downloade oversigten her (scroll ned til den røde bjælke ca. midt på siden)

 

Re-design af guide til planlægning af I&E-undervisning

2015/09/02

Værktøjskassens guide til planlægning af I&E-undervisning er blevet re-designet. Det nye design indebærer en didaktisk og innovationsfaglig overhaling både i forhold til indhold og formuleringer, og der er bl.a. tilføjet nye vejledninger i højremenuen til I&E-prøveformer og planlægning af innovation camps.

Se den re-designede guide til planlægning af I&E-undervisning lige her.

 

Q&A med undervisere er opdateret!

2015/06/18

Vi har opdateret vores Q&A, hvor undervisere, som har erfaring med udvikling af I&E kurser på tværs af KU, besvarer spørgsmål vedrørende de didaktiske og innovationsfaglige forhold på kurset. Læs f.eks. om hvordan underviserne inddrager omverdenen, hvordan de studerende anvender deres faglighed og håndtering af gruppearbejdet i innovationsforløb.

Gå til Q&A her.