Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Baggrund

”Dit speciale som karrierestarter” er navnet på et forløb for specialeskrivende studerende, der har lyst til at få mere ud af deres speciale. Ordningen hjælper den studerende med at få et kommercielt perspektiv på specialet og omsætte de faglige pointer til noget, der kan skabe værdi på arbejdsmarkedet fx et projekt eller en forretningsplan.

Dit speciale som karrierestart er et forløb, der har eksisteret siden 2011, planlagt og faciliteret af Katapult i samarbejde med eksterne virksomheder. Forløbet giver den studerende mulighed for at undersøge, hvordan den viden man hverver sig gennem specialet, kan skabe værdi for andre. Ordningen er både for studerende, der skal til at i gang med specialet, og for studerende, der allerede er i gang.

Processen

Forløbet består af tre workshops med fokus på henholdsvis idéudvikling, markeds- og brugerundersøgelser samt salg, markedsføring og drift. Der er gruppearbejde og praksiselementer integreret i hver workshop, så de studerende får tid til at arbejde på deres projekter og muligheden for sparring med en ekspert. Mellem hver workshop tilbydes individuel rådgivning med en innovationskonsulent fra Katapult, der fokuserer på, hvordan den studerende får sin faglige viden ud over rampen. Ved slutningen af forløbet skal den studerende aflevere en 3-5 siders rapport med implementeringsplan. Rapporten bliver evalueret af eksterne samarbejdspartnere fra erhvervslivet, som også underviser på forløbet. De studerende modtager ½ sides feedback efterfølgende.

Resultat

De studerende arbejder bl.a. med konsulentydelser, servicedesign, produktudvikling, procesudvikling og it-løsninger med udgangspunkt i egen faglighed.

De studerende, der har været en del af ordningen, oplever, at de får de rette værktøjer til at se deres speciale i et nyt og kommercielt perspektiv. Flere oplever også, at de bliver bedre til at sætte deres faglighed ind i en arbejds-/forretningsmæssig kontekst. Hvis den studerende skriver speciale i samarbejde med en virksomhed, afdækker implementeringsplanen perspektiver for anvendelse af resultaterne til udvikling af nye produkter, arbejdsgange eller perspektiver for afledte projekter eller anvendelsesmuligheder, som virksomheden kunne undersøge.

Fakta

Kursus: Dit speciale som karrierestarter
Kursusansvarlig: Peter Ottesen, Katapult
Deltagere: Kandidatstuderende fra KU
Varighed: 3 workshops á 5-6 timer fordelt over 1-2 måneder
Facilitatorer: Peter Ottesen, Katapult og Nina Riis, Katapult, samt eksterne virksomheder