Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Baggrund

Climate Solutions er et tværfagligt kursus udbudt af Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU. På kurset arbejder de studerende i grupper, hvor de udvikler klimaløsninger for tre forskellige organisationer; en kombineret daginstitution og børnehave, en økologisk gård og en medicinalvirksomhed.

Som en del af kurset faciliterer Katapult en innovationsworkshop, der udvikles i tæt samarbejde med underviser. Formålet med workshoppen er at sende de studerede igennem en proces, så de får hands-on erfaring med kreative metoder og bliver klædt på til at fremtræde som professionelle konsulenter, når de samarbejder med virksomhederne.

Processen

Katapult blev kontaktet af underviser Chrsitian Bugge Henriksen fra SCIENCE på KU, der ønskede at integrere I&E metoder i kurset. Valget faldt på en innovationsworkshop, der trådte i stedet for en lektion på kurset.

Workshoppen er delt i tre. Først faciliterer Katapult en idégenereringsproces, hvor de studerende skal idéudvikle og efterfølgende vurdere idéerne til klimaløsninger til den specifikke organisation. Efterfølgende skal de studerende påtage sig rollen som konsulenter. Her diskuterer de studerende in plenum, hvilke typer af spørgsmål de skal stille til den organisation, som de samarbejder med, for at forstå udfordringen. Dette giver de studerende en idé om hvor og hvor meget, research deres idé kræver inden de mødes med organisationen. Den sidste del af workshoppen giver de studerende værktøjer til, hvordan de planlægger deres research, hvilke metoder til dokumentation af research, der kan anvendes og hvordan de følger op og analyserer data efterfølgende.

Resultat

Det konkrete output fra workshoppen var et idékatalog til organisationerne. Derudover fik de studerende udarbejdet et udkast til et design for den proces, som de skal igennem i deres videre arbejde med casen og virksomheden.

Fakta

Kursus: Climate Solutions
Kursusansvarlig: Lektor Christian Bugge Henriksen, PLEN
Deltagere: Kandidatstuderende fra PLEN, JURA, IFRO og IGN
Opdragsgiver: Tre virksomheder
Varighed: Workshop på 4 timer Facilitatorer: Rikke Kortsen Okholm, Katapult og Nina Riis, Katapult