Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Baggrund

Københavns Kommune ønsker at være den reneste hovedstad i Europa i 2015. Derfor arbejder Center for Renhold med borgernes adfærd og vaner i forhold til at holde København ren. Cigaretskodder er den absolut største affaldsgruppe, der udgør mellem 60-80 procent af alt skrald i byen.

Udfordringen fra Center for Renhold lyder; udvikl et koncept for reduktion af cigaretskodder i København, der tager højde for borgernes adfærd, byens æstetik og den daglige affaldshåndtering i gaderne. Denne case stilles til studerende på sommerskolen Innovation Inspired by Nature.

Processen

Sommerskolen Innovation Inspired by Nature var designet med afsæt i en Double Diamond procesmodel med overskrifterne: Inspire, explore og create. Således guides de studerende igennem en proces fra case forståelse, idéudvikling til design af koncept og løsning. De studerende præsenterer løsningen gennem konceptbeskrivelse og en fysisk prototype.

Sommerskolen er sat op som et camp-format, hvor de studerende var taget ud af universitetet som kontekst og placeret i tværfaglige og tværuniversitære teams i CBS’s studio, en Frederiksbergvilla i tre niveauer med en hjemlig atmosfære, en forelæsningssal og flere værelser egnet til gruppearbejde.

Resultatet

To grupper fik tildelt casen. Begge grupper arbejdede med rygernes adfærd og udførte feltstudier i byens gader. Den ene gruppe udviklede et koncept og en prototype, der tog afsæt i den nuværende udformning af skraldespandene i København. Prototypen var en lampeskærmsformet indsats til skraldespandene, der indbød til udsmidning af et skod. Gruppens løsning var bl.a. inspireret af måden naturen bruger farver til at tiltrække eller frastøde på.

Den anden gruppe vendte problemstillingen på hovedet og undersøgte værdien af et skod; et skod er ingenting, men mange skodder er en del. Gruppen udviklede ”Smokers Collum”, et koncept, som udstiller flere tusinde skodder i store søjler, der afdækker et kunstnerisk mønster, jo mere søjlen er fyldt op. Her kan rygerne smide deres skod ud og som belønning modtage en mint-pastil. Ikke-rygere kan købe en pastil for 2kr ved søjlen. Konceptet var bl.a. inspireret af måden hvorpå blomsten med sine mønstre og farver lokker bien til. Bien får nektar som belønning.

Fakta

Kursus: Summer School 2013 Innovation Inpired by Nature
Kursusansvarlig: PLEN i samarbejde med Katapult
Deltagere: 34 studerende fra KU, CBS, DTU og internationale universiteter
Varighed: 3 uger (7,5 ECTS)
Opdragsgiver: Center for Renhold, Københavns Kommune
Facilitatorer: Marjanne Kurth, Katalyst, Rikke Kortsen Okholm, Katapult, Nina Riis, Katapult og Joakim Rex