Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Nye fortællinger fra DRs radioarkiv

Studerende fra HUM leverer konkrete løsningsforslag i form af nytænkte lydproduktioner målrettet til Sproglaboratoriet. Hvordan kan man begribe og formidle den historie, der ligger gemt i lige under 1.000.000 timers radio? Det digitale arkiv LARM.fm har skabt en unik adgang til Danmarks auditive kulturarv , men hvordan udnytter DR denne ressource til at producere nye, vedkommende radioindslag?

Processen

Katalyst var involveret før kursusstart med henblik på at afdække muligheder for at integrere innovation i samspil med det faglige indhold. I den indledende fase var der fokus på at bestemme en procesmodel for kurset og afklare rollefordeling mellem underviser, Katalyst og ITmedia. Kurset blev bygget op omkring double diamond modellen og der blev tilrettelagt særlige workshopselementer af innovationsdidaktisk karakter. Hensigten med at integrere innovationselementer i undervisningen var, at styrke sammenhæng og fremdrift i samspillet mellem praksis og teori og at aktivere kreativitet og formidling i kursets forskellige faser.

Resultatet

Kursets deltagere blev fordelt i grupper, der valgte hver deres tilgang til brug af det digitale radioarkiv. Ved kursets afslutning leverede hver gruppe en lydproduktion til Sproglaboratoriet . De endelige produktioner afspejler metodiske valg med udgangspunkt i lytning, interviewteknik og auditive virkemidler og er udviklet på baggrund af projektfaser fra idégenerering, in stitutions – og målgruppeanalyse, pitch, materialeindsamling og teknisk produktion.

De studerende har opnået erfaring med at levere et formidlingsprojekt til ekstern opdragsgiver og har fået kompet encer til at arbejde kreativt og projektorienteret med det teoretiske materiale.

Fakta

Kursus: Auditiv Kultur, E2013
Kursusansvarlig: Jacob Kreutzfeldt, IKK/ HUM/KU
Deltagere: 12 studerende fra Moderne Kultur
Varighed: Efterårssemester 2013
Opdragsgivere: DR Historie /Sproglaboratoriet
Undervisere: Jacob Kreutzfeldt Og Jamie Hodge
Facilitatorer fra Katalyst: Merete Carlson
Gæst: Mogens Jacobsen (mediekunster)