Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Et servicekoncept der styrker linket mellem patient og sundhedsvæsen

Center for Sundhedsinnovation leder projektet Patienternes Hus, som skal forny patientservice, og måden den leveres på drevet af patienternes egne præmisser og
behov. Det er et ønske, at patientens selvstændighed, ligeværdighed og indflydelse bliver fremmet, og at oplevelsen af hospitalisering reduceres. Den grundlæggende idé er funderet i tankegangen om patient empowerment med fokus på understøttelse af patienters og pårørendes egne ressourcer.

Den konkrete udfordring lyder: udvikl et koncept til Hus, som kan styrke kræftpatientens kompetencer i forhold til at håndtere og leve med deres sygdom, og som har en forbedret kvalitet for patienten og den pårørende, samtidig med at det er ressourcebesparende for sundhedsvæsnet

Processen

Problemstillingen blev behandlet på Sommerskolen 2011. Sommerskolens tema var SERVICE. De studerende blev guidet igennem et professionelt innovationsforløb, der byggede på metoder og tilgange til serviceinnovation og servicedesign Sommerskolen var bygget op omkring en faglig og en praktisk del, og de studerende modtog undervisning inden for begge områder. De studerende arbejdede i tværfaglige grupper og blev igennem tre intensive uger guidet af lektorer og professorer med speciale inden for innovation, procesteori og kommunikation samt professionelle praktikere med erfaring inden for blandt andet ide- og konceptudvikling, iværksætteri, prototyping og brugeranalyser.

Resultatet

De studerende skabte Nøglen – et servicekoncept, som styrker relationen og interaktionen mellem patient og sundhedsvæsen. Konceptets formål er at øge brugerinvolvering og undgå patientstigmatisering. Nøglens kerneidé er et site, som giver mulighed for at møde patientens behov forskellige steder i sygdomsforløbet. Sitet består bl.a. af patientens egen opdaterede journal online, som målretter informationen fra hospitalet til den enkelte patient. Patienterne har yderligere mulighed for at dele deres tanker og erfaringer med sygdomsforløbet med andre patienter. Løsningen strømliner kommunikationen mellem sygehusvæsen og patient. Den automatiserer mange af de administrative opgaver og flytter dem væk fra sundhedspersonalet.

Fakta

Kursus: Sommerskolen 2011
Kursusansvarlig: TORS (HUM, KU) i samarbejde med Katalyst
Deltagere: Studerende fra KU, CBS og DTU
Varighed: 3 uger
Opdragsgiver: Center for Sundhedsinnovation
Facilitatorer: Marjanne Kurth, Katalyst; Jesper Lee Jyderup, Katalyst