Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Universitetsstuderende dyster om at udvikle kreative løsninger på københavnsk udfordring.

København er en sikker by. Men i de sidste par år har indbyggerne oplevet stigende kriminalitet og bandekrige i byrummet. Effekterne af dette har betydet humane, sociale og økonomiske udfordringer. Derfor har overborgmester Frank Jensen lavet sekretariatet for Sikker By, der skal arbejde med at forebygge kriminalitet i København.

Udfordringen: Mindre kriminalitet – mere tryghed. Københavns Kommune efterspørger konkrete initiativer, der kan reducere kriminalitet mellem de 18-25 årige.

Processen

problemstillingen blev behandlet i innovationsproces, der forløb i en uge. De studerende arbejdede i tværfaglige og internationale grupper og blev guidet af professionelle facilitatorer. Processen centrerede sig om mennesket og dets behov som borger.

Resultatet

Med udgangspunkt i en grundig research af de sociale, økonomiske og humane grunde til at mennesker bliver kriminelle, udviklede de dystende grupper deres ideer, der var funderet i de menneskelige værdier og behovet bag problemet.

Vindergruppen blev the Carrots, der med sin ide forenede ressourcestærke og ressourcesvage unge i et projekt, der handler om at gøre drøm til virkelighed.

Citat fra juryen: ”the Carrots viser et proaktivt løsningsforslag, der er lokalt forankret og kobler ressourcesvage såvel som stærke unge i et fællesskab. Det vurderes, at ideen om at tænke innovativt i lokalområdet og vifte ’guleroden’ for den, der vil, står så stærkt at the the Carrots vinder Copenhagen Welfare Challenge 2010.”

Fakta

Innovationskonkurrence: Copenhagen Welfare Challenge
Deltagere: Studerende fra KU og CBS.
Varighed: 1 uge
Opdragsgiver: københavns kommune
Facilitator: Marie Roloff Clausen, Katalyst, Lucia Velasco,CSElab og Peter Conrad Ottesen, Katapult
Jury: Hanne Løngreen, Det Humanistiske Fakultet, Tonni Johansen, Rambøll Management og Lea Bryld, Københavns Kommune