Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Konceptudvikling og prototyping af lydproduktion

Innovation i undervisningen kan bruges til at bringe studerende,undervisere og eksterne partnere sammen om en relevant problemstilling, der skal løses med dyb faglighed og fremvise en væsentlig værdiskabelse. Innovationsprocessen tilbyder kurset en ny struktur fra problemstilling til endelig produkt. Kurset Auditiv Kultur arbejdede primært med temaerne konceptudvikling og prototyping i processen frem til deres endelige lydproduktion.

Processen

På kurset Auditiv kultur udviklede studerende en række lydproduktioner der skulle understøtte KU’s aktiviteter i et telt på ESOF festivalen.

Kurset bestod af en række forelæsninger, to halvdags innovationsworkshops, og en del produktionstid. Den første innovationsworkshop fokuserede på udviklingen af et overordnet ESOF koncept, og den anden workshop med fokus på de konkrete lydproduktioner. Kursets resterende undervisningsgange havde fokus på teoretiske inputs til udviklingsarbejdet.

De studerende startede med et grundigt feltarbejde, hvor de undersøgte ESOF identiteten, lokalitetens karakteristika og målgruppens behov. På den baggrund udviklede grupperne et fælles koncept for lyddesignet: Under Construction. Det blev den fælles ramme for ESOF lyd, kommunikation og indretning i teltet. Dernæst arbejdede de studerende i grupper under det samlede koncept. De konkrete lydproduktioner blev anvendt til at skabe opmærksomhed på teltets funktioner: cafeområde, sceneområde etc., til at understøtte stemninger i pausen, og til at lede publikum i retning af teltet.

Fakta

Kursus: Auditiv Kultur, 2014
Kursusansvarlig: Jakob Kreutzfeldt (IKK) i samarbejde med ITmedia og TEACH
Deltagere: 15 Studerende fra KU
Varighed: FS 2014
Opdragsgivere: ESOF videnskabsfestival, KU
Facilitatorer: Marjanne Kurth, TEACH