Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Hvordan video kan bruges i Jobindex A/S

Video er billigere og enklere at producere end nogensinde før. Online videoer og videoplatforme er accelereret de seneste par år, hvilket ses i alt lige fra de bredere brugerplatforme til organisationers videokanaler på egne sites. Brugen af video tilbyder mange muligheder. Web-tv, intern kommunikation, uddannelse, marketing og kampagner er blot nogle af eksemplerne, man ser udnytter videomediet lige nu. Jobindex er opmærksomme på denne udvikling og ønsker at integrere video i deres produkter og rådgivning.
Udfordringen lød: Hvilke muligheder tilbyder video i forhold til jobannoncer?

Processen

Problemstillingen blev præsenteret i en innovationsworkshop. De studerende arbejdede selvstændigt videre i grupper henover semesteret under vejledning af underviser og Katalyst. Processen var baseret på en humanistisk innovationsmetode, hvor mennesket og dets behov er afgørende for succesfuld innovativ tænkning. De studerende blev introduceret for teorier og praktiske øvelser inden for brugerdreven innovation, attraktionsudvikling og oplevelsesdesign.

Resultatet

De studerendes løsningsforslag var meget forskellige i stil og tone, men alle løsninger havde anvendt videomediets styrker. Alle grupper nåede yderligere frem til, at videoannoncen havde svært ved at stå alene, men krævede cv og andre skriftlige supplementer.
En gruppe havde valgt at oversætte en jobannonce til video i bedste Jørgen-Clevin-stil klippet sammen med levende billeder fra den konkrete arbejdsplads. Videoen og stilen gjorde de specifikke kompetencer m.m. meget mere levende og attraktive.

Jobindex A/S gik fra forløbet med konkrete løsninger til, hvordan video kunne styrke deres annoncer og ansøgningsportefølje. Udvalgte grupper blev inviteret til yderligere præsentation i Jobindex A/S.

Fakta

Kursus: Fagtematisk workshop Kursusansvarlig: Kassandra Wellendorf, IKK
Deltagere: OB-studerende på Videoproduk-tion – teori & Praksis”, IKK, KUA
Varighed: 1 dags Kick off workshop + 8 ugers selvstændigt arbejde med vejledning+ og afsluttende præsentation. Opdragsgiver: JobIndex A/S
Facilitatorer: Marjanne Kurth, Katalyst; Jesper Lee Jyderup, Katalyst