Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Baggrund

I august 2011 stilles en række udvalgte KU-patenter, der kan udnyttes til forskellige typer formål, til rådighed for 14 kandidatstuderende fra Natur- og Biovidenskabelige uddannelser. Med udgangspunkt i disse KU-patenter skal de studerende arbejde med metoder til kommercialisering af forskning (patentkommercialisering) og genkende muligheder for forretningsudvikling.

Udfordringen er både at forstå de teknologiske aspekter af patentet og samtidig identificere muligheder for kommercialisering og forretningsudvikling. De studerende gennemgår et intensivt undervisningsforløb af en uges varighed, hvor de modtager forelæsninger og oplæg fra virksomheder, samtidig med de studerende selv skal holde en række oplæg og deltage i forskellige workshops.

Processen

Sommerskolen var designet som et intensivt 1-uges forløb. Først introduceres de studerende til emnet patentkommercialisering, herefter præsenteres de studerende for udvalgte patenter af underviser, så de har en forståelse for kompleksiteten heri. De studerende inddeles i grupper, hvor de arbejder med et specifikt patent. Efterfølgende møder de studerende virksomhedsledere og en advokat, der guider dem igennem arbejdsprocessen med patenter.

De studerende arbejder med idégenerering, metoder til innovation og forretningsudvikling bl.a. med metoden Business Model Canvas. I sidste fase af sommerskolen arbejdes der med forretningsudvikling med fokus på kundegrundlag og værdiskabelse. Forløbet afsluttes med de studerende holder et salgs-pitch og efterfølgende eksamineres mundtligt.

Resultat

En af grupperne arbejdede med en patenteret teknologi til udvikling af et biologisk nedbrydeligt materiale med plastiske egenskaber, som potentielt kan anvendes til nye banebrydende, bæredygtige produkter. De studerende udviklede en idé, der lød på at udvikle et nedbrydeligt bestik, der fx kan anvendes på festivaller. Bestik (engangsbestik) er noget, som de fleste festivalgæster bruger under en festival, og ved at gøre det nedbrydeligt i naturen reduceres miljøbelastningen og affaldet på festivalpladsen.

Fakta

Kursus: Sommerskole 2011 i patent-kommercialisering og entreprenørskab Kursusansvarlig: Professor i Nano-Science Morten Meldal i samarbejde med Katapult
Deltagere: Kandidatstuderende fra KU, samt internationale studerende
Varighed: 1 uge (2,5 ECTS)
Facilitatorer: Rikke Kortsen Okholm, Katapult, Nina Riis, Katapult og Peter Ottesen, Katapult