Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Baggrund

På Human Benefits from Insects, et kursus på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, blev en workshop i idégenerering integreret i slutningen af kursusforløbet. Formålet med workshoppen var, at få de studerende til at kaste nyt lys over problemstillinger fra deres rapporter og give inspiration og nye perspektiver til den forestående mundtlige eksamen.

Processen

Katapult blev kontaktet af underviser Annette Bruun Jensen fra Plante- og Miljøvidenskab, der ønskede at integrere I&E I kurset Human Benefits from Insects. Valget faldt på en workshop, der trådte i stedet for en lektion på kurset. Workshoppen blev lagt i slutningen af forløbet, efter de studerende havde udarbejdet den rapport, som var udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Underviseren ønskede, at de studerende udfordrede den problemstilling, som de hidtil havde arbejdet med i deres rapporter.

Resultatet

To innovationskonsulenter fra Katapult designede en workshop og faciliterede idégenerering på kurset. På workshoppen blev de studerende introduceret til metoden Bio-cards, der beskriver et funktionelt princip fra naturen og anvendes som inspiration til idé- og konceptudvikling, samt konkrete designforslag. De studerende fik tid til at udvikle et bio-card baseret på deres rapport. Efterfølgende blev de sat i gang med en Brainwalking-øvelse, hvor de udviklede idéer til hinandens bio-cards. De studerende blev sendt tilbage til deres egne bio-cards, hvor de kategoriserede deres egne idéer og de idéer, der kom ud af Brainwalking-øvelsen. Kategoriseringen hjalp med overblik over idéerne. Facilitatorerne igangsatte en øvelse i idéudvælgelse baseret på Mega Trends, som hjalp den studerende med at udvælge én idé til at arbejde videre med. Inden de studerende præsenterede idéerne for hinanden og gav feedback, afpudsede de idéen yderligere ved at tegne et Context Map med fokus på relevante berøringsflader omkring idéen.

Fakta

Kursus: Human Benefits from Insects Kursusansvarlig: Annette Bruun Jensen fra PLEN
Deltagere: 10 kandidatstuderende fra SCIENCE, KU
Bio Cards: Torben Lenau, DTU
Varighed: 3 timer
Facilitatorer: Rikke Kortsen Okholm, Katapult og Nina Riis, Katapult