Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Hvordan kan man rekruttere og fastholde frivillige ledere?

DGI Storkøbenhavn er en organisation, der består af mange små og store fællesskaber drevet af frivillige kræfter. Disse små og store fællesskaber har på eget initiativ allerede skabt nye former for fællesskaber på forskellige sociale medier.

Udfordringen er, hvordan DGI Storkøbenhavn kan understøtte og skabe muligheder for fastholdelse og rekruttering af unge frivillige ledere ved brug af sociale medier.

Processen

Problemstillingen blev behandlet i en to dages innovationsworkshop. De studer-ende arbejdede i grupper og blev guidet af professionelle innovationskonsulenter. Processen var baseret på en humanistisk innovationsmetode, hvor mennesket og dets behov er afgørende for succesfuld innovativ tænkning. De studerende blev introduceret for teorier og praktiske øvelser inden for bruger innovation, behovsanalyse, sociale medier og strategisk konceptudvikling.

Resultatet

Alle resultaterne bar tydelig præg af forskelligartede målgrupper: både eksisterende og potentielle frivillige og idrætsudøvere. Nogle grupper udviklede koncepter, som var målrettet frivillige inden for DGI Storkøbenhavns egen forening, og andre tog udfordringen op med at rekruttere blandt idrætsaktive i alle DGI’s lokalforeninger.

Alle løsninger fokuserede på før-under-efter oplevelsen med sociale medier. Strategien var at etablere små og store Facebook fællesskaber nedefra og op, så medlemmerne vil føle ejerskab for det sociale rum.

Fakta

Kursus: JobLab Humaniora
Deltagere: Kandidatstuderende på Det Humanistiske Fakultet
Varighed: 2 dage
Opdragsgiver: DGI Storkøbenhavn Facilitatorer Martin Hesseldahl, Katalyst og Mikkel Dahlbæk Sigurdsson, Studie- & Karrierevejledningen