Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

I marts 2012 arrangerer Katapult, i samarbejde med Innovation Center Danmark, et 3-dages seminar i München for studerende, der har en idé til et projekt eller virksomhed. 20 studerende udvælges fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet. Disse studerende får mulighed for at udvikle deres forretningsidéer, udforske internationale markeder og møde andre studerende med samme interesse på seminaret.

Processen

Katapult arrangerer et program for seminaret til München i samarbejde med Innovation Center Danmark. München er den by i Tyskland med den stærkeste økonomi og er det økonomiske centrum for hele Sydtyskland. Derudover er München et centrum for bioteknologi, softwareudvikling og andre service-industrier.
De interesserede studerende sender en ansøgning til Katapult. De studerende, der har en idé med internationalt potentiale og er motiverede for at udvikle idéen på et internationalt marked, bliver udvalgt. Inden seminaret faciliterer Katapult en workshop med de studerende, der handler om internationalisering, kulturelle forskelle og byder på oplæg fra en virksomhed, der også begår sig internationalt. På seminaret besøger de studerende en række organisationer, der arbejder med I&E, mødes med erhvervslivet og deltager i workshops.

Resultatet

En vigtig del af seminaret er, at de studerende selv skal være aktive og opsøgende. De studerende har forinden forberedt et salgs-pitch af deres idé, som de udvikler i løbet af seminaret. De pitcher idéen til flere gange i løbet af de tre dage, når de besøger organisationer og interessenter. De får råd og sparring på deres idéer fra f.eks. investerings- og innovationseksperter og studenteriværksættere. På seminaret besøges LMU Entrepreneurship Centre, DABGO Danes Abroad Business Group, Strascheg Center for Entrepreneurship, Unternehmertum / Center for Innovation & Business Creation og Frauenhofer Venture. Der er programlagt workshops med bl.a. idé- og konceptudvikling undervejs. De studerende opsøger selv interessenter, der kan hjælpe dem med at udvikle deres forretningsidé. Forud for turen har de studerende planlagt kundemøder med mulige tyske partnere, leverandører eller andre aktører, som kan være brugbare for den idé/virksomhed, som den studerende arbejder med.

De studerendes idéer tog afsæt i deres faglighed inden for områder såsom IT- og musikindustrien, mobilteknologier, sundhed/forbruger-produkter, bioteknologi, softwareudvikling, fødevareinnovation og bæredygtighed.

Fakta

Kursus: Seminar til München Kursusansvarlig: Katapult
Deltagere: 20 studerende fra KU, DTU og CBS
Varighed: 3 dage
Opdragsgiver: Innovation Center Denmark og Katapult
Facilitatorer: Rikke Kortsen Okholm, Katapult og Nina Riis, Katapult