Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Dare2 er et konsulentbureau, der arbejder med oplevelser og netværksrelationer. Med det udgangspunkt, at oplevelsesøkonomien udspiller sig i et skiftende miljø, hvor folk kommer med forskellige baggrunde, ønsker virksomheden et mødelokale, der kan rumme denne forskellighed. Dare2 leverer derfor en case til de studerende på sommerskolen Innovation Inspired by Nature.

Processen

Sommerskolen Innovation Inspired by Nature var designet med afsæt i en Double Diamond procesmodel med overskrifterne: Inspire, explore og create. Således guides de studerende igennem en proces fra case forståelse, idéudvikling til design af koncept og løsning. De studerende præsenterer løsningen gennem konceptbeskrivelse og en fysisk prototype. Sommerskolen er sat op som et camp-format, hvor de studerende var taget ud af universitetet som kontekst og placeret i tværfaglige og tværuniversitære teams i CBS’s studio, en Frederiksbergvilla i tre niveauer med en hjemlig atmosfære, en forelæsningssal og flere værelser egnet til gruppearbejde.

Resultatet

Begge grupper besøgte lokaliteterne hos Dare2
(Dare2Mansion), hvor mødelokalet skulle placeres, og analyserede hvilke behov og krav, opgaven medførte. Den ene gruppe lod sig bl.a. inspirere af muskelvæv og fibre, og udarbejdede et koncept for et mødelokale, hvor grænsen mellem udedørs og indendørs var sløret. Prototypen var et lokale uden vægge, men i stedet med en masse fibre, der gik fra gulv til loft og kunne bruges til at forme rummet på forskellige måder.

Den anden gruppe tog afsæt i foldemekanismer i naturen, bl.a. hvordan en knop på en plante vokser, og hvordan blade udfoldes. Gruppen udviklede en kasse, der kunne foldes op som et åbent mødelokale. Når man foldede kassen sammen fyldte den meget lidt. Konceptet indebar derfor, at kassen både fungerede som mindre eller større mødelokaler, men også som rumdeler, borde og stole. Designet var genkendeligt og selve prototypen blev også tænkt ind i virksomhedens brandingstrategi.

Fakta

Kursus: Summer School 2013 Innovation Inpired by Nature
Kursusansvarlig: PLEN i samarbejde med Katapult
Deltagere: 34 studerende fra KU, CBS, DTU og internationale universiteter.
Varighed: 3 uger (7,5 ECTS)
Opdragsgiver: Dare2, Laila Pawlak. Facilitatorer: Marjanne Kurth, Katalyst, Rikke Kortsen Okholm, Katapult, Nina Riis, Katapult og Joakim Rex