Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Det Kgl.Teater får hjælp til ny kommunikationsstrategi

Det Kongelige Teater ønsker at styrke kommunikationen til universitetsmiljøet. Det kræver en skærpet og alter-nativ kommunikationsindsats. Det Kgl. Teater har derfor bedt studerende fra Det Humanistiske Fakultet om hjælp til at gøre Det Kgl. Teater til den første og eneste kulturelle aktør i målgruppens mindset.

Den konkrete udfordring lyder derfor: Hvordan kan Det Kgl. Teater integrere relevante kommunikationskanaler og aktiviteter, som etablerer et kulturelt tilhørsforhold til brugerne af et universitetsmiljø?

Processen

Problemstillingen blev behandlet i en 2- dags innovationsworkshop. De studerende arbejdede i tværfaglige grupper og blev guidet af professionelle innovationskonsulenter fra Katalyst. Processen var baseret på en humanistisk innovationsmetode, hvor mennesket og dets behov er afgørende for succesfuld innovativ tænkning. De studerende blev introduceret for teorier og praktiske øvelser inden for brugerdrevet innovation, kommunikation, oplevelsesøkonomi og strategisk konceptudvikling.

Resultatet

De studerende leverede deres bud på en kommunikationsstrategi til Det Kgl. Teater. Løsningerne var baseret på en analyse og indsigt i målgruppen samt ny kommunikationsteori. Alle grupperne tog udgangspunkt i brugeren som afsender af budskabet. Løsningerne respekterede en ny deltagende kultur, hvor kommunikationen har bevæget sig fra transmitterende til interager-ende. Den nye målgruppeposition blev derfor omsat til en problemsløsende og behovsstyret kommunikationsstrategi.

Løsningerne afspejlede indsigt i målgruppen omkring behov for social fællesskab, oplevelser uden pligt og konstant fokus på det ’nye’. Derudover var de to overordnende strategiske nøgler, at skabe synlighed imellem de tre fysiske huse og integrere kommunikationen i målgruppens hverdag.

Yderligere producerede de studerende et idekatalog med en række forslag til events, formidling, alternativ lancering mm.

Fakta

Kursus: Åben workshop Kursusansvarlig Katalyst
Deltagere: 25 humaniorastuderende ved Københavns Universitet
Varighed: 2 dage
Opdragsgiver: Det Kgl. Teater, Eva Hein, Kommunikationschef, Dorte Kryger, Marketingchef, Facilitator Katalyst, Marjanne Kurth og Marie Roloff Clausen