Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Nyt kampagneunivers for Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse skal udvikle et gennemslagskraftigt kampagnesite, som målretter sig til voksne rygere mellem 25 år og 55 år, der overvejer eller ønsker at holde op med at ryge.

Udfordring lyder derfor således: I skal udvikle et kampagneunivers, som på ingen måde forholder sig til en rygerkultur baseret på død, ødelæggelse, sygdom og herunder ingen visuelle præsentationer af cigaretter, aske, rygerlunger mm.

Processen

Problemstillingen blev behandlet i en innovationsworkshop. De studerende arbejdede i tværfaglige grupper og blev guidet af professionelle innovationskonsulenter fra Katalyst. Processen var baseret på en humanistisk innovationsmetode, hvor mennesket og dets behov er afgørende for succesfuld innovativ tænkning. De studerende blev introduceret for teorier og praktiske øvelser inden for brugerdrevet innovation, markedsføring, og strategisk konceptudvikling.

Resultatet

De studerende brugte deres generelle humanistiske viden og forståelse for menneskets behov kombineret med deres fagspecifikke viden om visualitet til at udvikle relevante og nytænkende løsninger. En af løsningerne indeholdte bl.a. et kampagneunivers baseret på åndedrættet som visuelt element og med sloganet “Ånd livet ind, før du ånder ud”. Løsningen bestod af en stærk visuel identitet, som hidtil ikke er set I forbindelse med rygestop, et koncept for 3 tvspots og et website.

Kræftens bekæmpelse udtalte efter workshoppen: ”Både spændende og tankevækkende at låne nye øjne og få inspiration til tobaksforebyggelse. Gode input om det sproglige og det visuelle, skæve tanker og en masse energi var, hvad vi gik hjem med. Tak for det!”
– Karin Mejding, projektleder, Kræftens Bekæmpelse.

Fakta

Kursus: Fagtematisk Workshop Kursusansvarlig Videnskabelig assistant Kassandra Wellendorf
Deltagere: Studerende på kandidatkurset Visualitetsteori på Institut for Kunst og Kultur, Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet
Varighed: 2 dage
Opdragsgiver: Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær, projektchef og Karin Mejding, projektleder,
Facilitatorer: Katalyst, Marjanne Kurth og Jesper Lee Jyderup