Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

En forkortelse med udvidningspotentiale

Hvordan kan man sikre Biblioteksforbundets position og overlevelse?

Bibliotekarforbundet er i krise, idet antallet af bibliotekarer og optagne på bibliotekarskolen er drastisk faldende. Derfor skal Bibliotekarforbundet positionere sig stærkt og omfatte nye medlemsgrupper, for sikre overlevelse. Det vil de gøre ved at udvide og udbrede deres identitet og image, så de også kan rette sig mod og varetage de udfordringer, der ligger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i andre informationssøgende og kulturformidlende brancher.

Udfordringen er at udvikle aktiviteter og løsninger, som udbreder den gode historie, om Bibliotekarforbundet som det første og eneste fagforbundsvalg for informationsspecialister og kulturformidlere.

Processen

Problemstillingen blev behandlet i en to dages innovationsworkshop. De studer? ende arbejdede i tværfaglige grupper og blev guidet af professionelle innovationskonsulenter. Processen var baseret på en humanistisk innovationsmetode, hvor mennesket og dets behov er afgørende for succesfuld innovativ tænkning. De studerende blev introduceret for teorier og praktiske øvelser inden for brugerdrevet innovation, behovsanalyse og strategisk konceptudvikling.

Resultatet

Alle grupperne arbejdede intensivt med at analysere forskellige målgruppers behov og holdt analysen op mod, hvad BF som organisation kan tilbyde. På den måde blev potentielt nye medlemmer identificeret. Med inspiration fra de kompetencer, der typisk kendetegner BF’s medlemmer, som informations- og vidensstrukturering, blev der udviklet koncepter, hvor BF kunne bruge deres egen hjemmeside og face2face møder mere strategisk.

“De studerende var virkelig gode og engagerede, og de tog opgaven meget alvorligt. Løsningsforslagene vil helt sikkert indgå i vores overvejelser”.
– Sofie Plenge, projektkonsulent, Bibliotekarforbundet

Fakta

Kursus: JobLab Humaniora
Deltagere: Kandidatstuderende ved Det Humanistiske Fakultet
Varighed: 2 dage
Opdragsgiver: Bibliotekarforbundet, projektkonsulent Sofie Plenge og Ann Christina Oliveira-Borg, karrierekonsulent
Facilitatorer: Martin Hesseldahl, Katalyst og Mikkel Dahlbæk Sigurdsson,Studie- og Karrierevejledningen Humaniora