Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Facebook-strategi og koncept for SATS Vesterbro

SATS Vesterbro ønsker at benytte sig af de sociale medier i rekruttering af nye medlemmer. SATS Vesterbro er kendetegnet ved den personlige kontakt, den lokale forankring og den hyggelige stemning. De ønsker at være det foretrukne valg af fitness center for den lokale Vesterbrobeboer. SATS Vesterbro ønsker at løsningen skal bygge på SATS-kulturen, involvere eksisterende kommunikationstiltag og forholde sig til lokaliteten på Vesterbro. Udfordringen lyder således: Lav en plan for brugen af sociale medier i SATS Vesterbro i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Processen

Problemstillingen blev præsenteret og behandlet i en innovationsworkshop. Processen var baseret på en humanistisk innovationsmetode, hvor mennesket og dets behov er afgørende for succesfuld innovativ tænkning. De studerende blev introduceret for teorier og praktiske øvelser inden for brugerdreven innovation, konceptudvikling og pitch.

Resultatet

De studerendes nåede på en dag frem til meget for-skellige og spændende løsningsforslag. Alle grupper kæmpede med at løse udfordringen omkring SATS’ beliggenhed i et øde torvecenter. Fælles for dem alle var et fokus på koblingen mellem det online og det offline SATS, særligt på baggrund af kriteriet om personlig kontakt. Derudover bød løsningsforslagene på koncept-er for gravide og nyfødte (BornSATS) til professionelle udøvere.

Fakta

Kursus: Fagtematisk workshop
Kursusansvarlig: Ezio Pillon (ENGEROM)
Deltagere: OB-studerende på Humansitisk Entreprenørskab og Tværmedial Kommunikation, KUA
Varighed: 1 dag
Opdragsgiver: SATS Vesterbro Facilitatorer: Marjanne Kurth, & Jesper Lee Jyderup, Katalyst